mavodoorn.nl

Beeldende vorming

Bij Beeldende Vorming op Mavo Doorn ga je met veel verschillende materialen en technieken aan de slag. Je werkt vanuit thema's waarbij elke keer een ander doel centraal staat. Zo ga je leren tekenen, fotograferen, maquette bouwen en boetseren. Elke keer stellen we de vragen: "Wat ga ik met deze techniek maken?” en “Hoe ga ik hier een kunstwerk van maken?”  Om inspiratie op te doen bekijken we ook kunstwerken gemaakt door professionele kunstenaars.  

In de eerste klas werk je aan de thema's: “Wie ben Ik?”, fotografie, technisch tekenen, 3D stad, monument van klei en je eigen leerdoel.  

Met andere woorden: je gaat aan de slag met je eigen creativiteit en technische vaardigheid. Je leert vooral door te doen, hierop terug te kijken en plezier te hebben. 

 

www.mavodoorn.nl
034 341 21 96
info@mavodoorn.nl